تراورتن پارسیان قرمز

نام: تراورتن پارسیان قرمز

نوع: تراورتن

تراورتن گردویی
تراورتن زرد