دارک کارمانیا

نام: دارک کارمانیا

نوع: تراونیکس

لایت کارمانیا
اونیکس LB